0%

Meritt Rynki Zagraniczne trealizuje projekty w zakresie ekspansji zagranicznej i government relations na terenie:

Z

Europa: Polska, Niemcy, Litwa, Ukraina;

Z

Ameryka Północna: USA;

Z

Ameryka Łacińska: Kolumbia,

Nadrzędnym celem świadczonych usług jest przygotowanie firmy do racjonalnego wejścia na wybrany rynek z działaniami inwestycyjnymi lub handlowymi. Projekty realizowane przez Meritt Rynki Zagraniczne uwzględniają przede wszystkim szanse i zagrożenia dla firm w osiągnięciu celów biznesowych a w szczególności wspierają w skutecznym pozyskiwaniu kontraktów.

Główne obszary świadczonych usług to:

N

wsparcie w pozyskaniu partnerów biznesowych

N

generowanie, weryfikacja i udzielania informacji o firmach na wybranych rynkach

N

wsparcie w skutecznym pozyskiwaniu kontraktów na produkty i usługi firm

N

generowanie i udzielanie informacji o firmach na wybranych rynkach

N

reprezentowanie klienta wobec organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządu terytorialnego danego kraju

N

doradztwo przy tworzeniu firm na terenie wybranego kraju

N

usługi prawne we współpracy z zaprzyjaźnionymi kancelariami prawnymi w danym kraju

Zespół

Zespół Meritt Rynki Zagraniczne posiada wieloletnie a nawet kilkudziesięcioletnie doświadczenie zdobyte przy realizacji międzynarodowych projektów. Posiada również doświadczenie w współpracy z samorządami, partiami politycznymi zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Członkowie Zespołu posiadają niezbędne udokumentowane kwalifikacje do realizacji powierzonych im działań. Skuteczność podejmowanych czynności gwarantuje również współpraca Meritt Group z partnerami działającymi na terenie wybranego rynku.

Kierowani pasją i zaangażowaniem proponujemy rozwiązania, które tworzą więź pomiędzy firmą i klientami

Ze względu na charakter i poufność usług świadczonych przez Meritt Rynki Zagraniczne informacje o zrealizowanych projektach przedstawiamy na życzenie Klienta.