0%

Meritt Odpady i Recykling realizuje projekty o regionalnym i międzynarodowym charakterze w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Od 7 lat prowadzi aktywną działalność w tej branży.

Jako pośrednik i sprzedawca odpadów w ostatnich 4 latach Meritt Group Sp. z o.o. Rejestr BDO 000120978, prowadzony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie uczestniczyła w zagospodarowaniu ponad 270 000 ton różnego rodzaju odpadów. Meritt Group współpracuje zarówno z podmiotami publicznymi jak i prywatnymi w tym zakresie.

Kierunki działalności:

Z

Polska

Z

Ukraina

Główne obszary świadczonych usług to:

N

pośrednictwo w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów

N

analizy rynkowe branży odpadów i recyklingu

N

pomoc w doborze partnerów handlowych

N

działania z szeroko rozumianego zakresu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego (Meritt Bezpieczeństwo Biznesu)

Zespół

Działalność Meritt Odpady i Recykling wspierają Zespoły Meritt Rynki Zagraniczne w zakresie pozyskiwania kontaktów międzynarodowych oraz Meritt Bezpieczeństwo Biznesu w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

Kierowani pasją i zaangażowaniem proponujemy rozwiązania, które tworzą więź pomiędzy firmą i klientami