0%

Meritt Bezpieczeństwo Biznesu specjalizuje się w generowaniu rzetelnych i sprawdzonych informacji o wiarygodności potencjalnych klientów
i partnerów biznesowych. Zarówno podmiotów gospodarczych jaki i osób fizycznych.

Projekty realizowane są nie tylko na terenie Polski ale jednym z kluczowych i kierunków są analogiczne rozpoznania w takich krajach jak:

Z

Europa: Polska, Niemcy, Litwa, Ukraina

Z

Ameryka Łacińska: Kolumbia,

Z

Ameryka Północna: Stany Zjednoczone Ameryki

Szeroki zakres usług, jakość wykonania oraz zachowanie poufności gwarantuje zespół profesjonalistów posiadających doświadczenie wyniesione z pracy w służbach specjalnych, Policji, Biurze Ochrony Rządu, Straży Granicznej i jednostki specjalnej GROM.

Główne obszary świadczonych usług to:

N

audyt bezpieczeństwa

N

konsultacje w zakresie organizacji systemu ochrony i obiegu informacji

N

analiza i konsultacje dotyczące zabezpieczenia firmy przed penetracją fizyczną i techniczną

N

wykrywanie potencjalnych osobowych źródeł ulotu informacji

N

badanie wiarygodności handlowej firm i osób

N

weryfikacja kontrahentów

N

pozyskanie informacji o dłużnikach lub firmach prowadzących nielegalną działalność

N

ocena szans wdrożenia nowych produktów firmy lub strategii rozwoju

N

doradztwo przy tworzeniu firm na terenie wybranego kraju

N

szkolenia m.in. z zakresu zachowania podczas ataku terrorystów na hotel, ostrzał samochodu, na temat szpiegostwa gospodarczego

N

świadczenie usług prawno-gospodarczych we współpracy z polskimi i zagranicznymi renomowanymi kancelariami prawnymi

Zespół

Członkowie Zespołu dysponują niezbędnymi kwalifikacjami do realizacji działań związanych z zakresem usług bezpieczeństwa biznesu. Posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

Są byłymi pracownikami sektora bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Pełnili funkcje Radcy Ministra Spraw Zagranicznych RP do spraw Bezpieczeństwa Polskich Placówek Dyplomatycznych.

W skład Zespołu Meritt Bezpieczeństwo Biznesu wchodzą również dziennikarze śledczy a także prywatni detektywi.

Ze względu na szczególny charakter usług świadczonych przez Meritt Bezpieczeństwo Biznesu listę przykładowych projektów możemy przedstawić po uzyskaniu zgody Klientów.

Projekty realizowane przez Meritt Bezpieczeństwo Biznesu uwzględniają przede wszystkim szanse i zagrożenia dla firmy i osób fizycznych w osiągnięciu celów biznesowych. Szczególną uwagę przywiązujemy do prognozowania i analizy pozaekonomicznych zagrożeń dla inwestycji i współpracy z nowymi kontrahentami oraz oceny ich oddziaływania na bezpieczeństwo prowadzenia działań biznesowych z uwzględnieniem branży oraz obszaru geograficznego obecnej i przyszłej aktywności gospodarczej.