Meritt Group Ukraine TOB to inicjatywa właścicieli Meritt Group Polska Sp. z o.o. oraz Green Petrol Sp. z o.o. Jej celem jest realizowanie projektów inwestycyjnych w branży odpadów i recyklingu.

Meritt Group Ukraine realizuje działalność w zakresie zagospodarowania, przetwarzania i sprzedaży odpadów w Ukrainie i na terenie Unii Europejskiej.

Główne obszary działalności to:

Z

Kompleksowe zarządzanie odpadami

Z

Odbiór i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych

Z

Produkcja paliwa alternatywnego

Meritt Group Ukraine to autoryzowanym przedstawicielem P.W.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. producenta BIOSTABILIZATORÓW K-16, patent Nr 216988)

Meritt Group Ukraine TOB świadoma swego oddziaływania na środowisko naturalne, deklaruje podjęcie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wszelkich starań, zmierzających do realizowania przyjętej misji środowiskowej oraz spełnienia wymagań Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018.

Meritt Group Ukraine deklaruje:

  • Przestrzeganie spełnianie wymagań wynikających z ukraińskich przepisów prawnych oraz norm europejskich w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Systemu Zarządzania Śrdowoiskowego zgodnego z Decyzją Wykonawczą Komis) (UE) 2018/1147 da 10 sierpnia 2018,
  • Podejmowanie ciągłych działań poprawy oddziaływania na srodowisko naturalne.
  • Sukcesywną poprawę w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników poprzez stałą kontrolę procesu przetwarzania odpadów.

Doświadczenie Meritt Group

  • 6 lat działalności w branży odpadów i recyklingu  
  • Obrót ponad 270 000 ton odpadów

Green Petrol Sp. z o.o.

  • 9 lat działalności w branży odpadów i recyklingu
  • 3 własne instalacje w Polsce
  • Produkcja ponad 500 000 ton paliw alternatywnych