Pierwszym projektem realizowanym przez Meritt Group Ukraina TOB jest uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Są nimi odpady ulegające biodegradacji:

Z

odpady z ogrodów i parków (opadłe liście, gałęzie, kwiaty),

Z

odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, w tym restauracji, stołówek oraz zakładów zbiorowego żywienia, biur, hurtowni i jednostek handlu detalicznego,

Z

a także podobne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Meritt Group Ukraine TOB zamierza przetwarzać rocznie około 34 000 ton w/w odpadów.

Główne obszary świadczonych usług to:

Z

odbiór i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych

Z

produkcja polepszacza glebowego nadającego się do wykorzystania w rolnictwie i ogrodnictwie, a także do stosowania np.: na przesypki sanitarnej na składowisku;

Z

sprzedaż na rynku krajowym i eksport pozyskanych produktów w wyniku przetwarzania i recyklingu do Unii Europejskiej.

Emisje, hałas i wibracje

Proces przetwarzania realizowany będzie w oparciu o polską technologię BIOSTABILIZATORA K-16 produkowanego przez P.W.O. EKOBUD Sp. z o.o. (patent nr 216988). Pierwszą z nich uruchomiono w 2010 roku.

Podczas pracy urządzenia nie występuje problem ponadnormatywnej emisji zapachów. Jest ona monitorowana elektronicznie – w miejscu wydmuchu powietrza z bębna zainstalowane są czujniki, mierzące zawartość gazów (CO2 i NH3) w wydalanym powietrzu. Jeżeli w trakcie procesu nastąpi wzrost stężenia CO2 lub NH3, załączany jest wentylator nawiewowy, który zapewnia napowietrzenie wsadu, a tym samym spadek stężenia tych gazów. Dzięki temu biostabilizator pracuje na dopuszczalnej przepisami emisji, nie powodując przekroczenia norm.

Poziom hałasu emitowanego przez pracujące urządzenie nie przekracza dopuszczalnych norm i wynosi około 40 dB.