Meritt Group Ukraine TOB korzystając z doświadczenia i zaplecza Green Petrol Sp. z o.o. specjalizuje się w odzyskiwaniu surowca z odpadów takich jak: tworzywa sztuczne, odpady komunalne, odpady poprodukcyjnych, złom metali. Zajmuje się usprawnianiem procesów recyklingu, magazynowaniem odpadów, przygotowywaniem odpadów do odbioru oraz przetwarzaniem ich przy pomocy własnych linii technologicznych.

Główne obszary działalności :

Z
Kompleksowe zarządzanie odpadami

To usługi obejmujące m.in. szeroką i bardzo wszechstronną pomoc Klientowi, działania doradcze, uzupełnienie procesów recyklingu, zarządzanie związane z magazynowaniem odpadów w Firmie Klienta, przygotowywanie odpadów do odbiorów, usługi transportowe i przetwarzanie odpadów przy pomocy własnych linii technologicznych.

Z
Paliwa alternatywne

To paliwa powstające w profesjonalnym procesie przetwarzania odpadów (wysokoenergetyczne mieszanki najwyższej jakości wykorzystywane w procesach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu np. w cementowniach).

Z
Przetwarzanie metali

Nasze linie technologiczne zajmują się doczyszczaniem, granulowaniem i segregacją metali nieżelaznych pod potrzeby każdego Klienta.

Z
Remonty i budowa

W najbliższym czasie zamierzamy uruchomić  w Ukrainie produkcję kompletnych instalacji do recyklingu odpadów w zależności od potrzeb Klientów.

Nasze paliwo alternatywne

Różnorodność stosowanych mieszanek odpadów komunalnych i przemysłowych pozwala nam produkować rożnego rodzaju paliwa alternatywne charakteryzujące się wysoką wartością opałową przy zachowaniu wysokiego udziału biomasy. 

Wytwarzane w naszych zakładach paliwa alternatywne w kodach 191210, 030105 posiadają Certyfikat KZR INiG.

 

Cele naszej działalności to:

Z

Czysta energia

Z

Odzyskane surowce

Z

Technologia separacji

Z

Większa wydajność recyklingu