Meritt Group Ukraine TOB to autoryzowany przedstawiciel P.W.O. „EKOBUD” Sp. z o.o. w Ukrainie. Producenta BIOSTABILIZATORÓW K-16.

Biostabilizator K-16 produkowany przez P.W.O. „EKOBUD” Spółka z o.o., (na który uzyskaliśmy patent Nr 216988), przeznaczony jest do unieszkodliwiania:

Z
odwodnionych osadów pościekowych,
Z
podsitowej frakcji organicznej z odpadów zmieszanych,
Z
odpadów poubojowych II i III kat. oraz kompostowania frakcji organicznej z selektywnej zbiórki.

W wyniku procesu biostabilizacji w warunkach tlenowych, w zależności od rodzaju wsadu na wejściu, powstanie kompost nadający się do wykorzystania w rolnictwie i ogrodnictwie (polepszacz gleby), bądź produkt inertny – do stosowania np. na przesypki sanitarne na składowisku.

Nasze urządzenie zapewnia osiągnięcie wymaganych rezultatów, czego potwierdzeniem są atesty uzyskane na wyprodukowany kompost

Biostabilizator K-16 jest urządzeniem mobilnym, zautomatyzowanym, pracującym na wolnym powietrzu. Nie wymaga fundamentów – może być ustawiony na wypoziomowanych płytach betonowych typu ciężkiego lub na wybetonowanym placu. Niezbędna utwardzona powierzchnia powinna mieć około 500 m2, ponieważ odbywać się tam będzie również przygotowanie materiału wsadowego i magazynowanie gotowego produktu.

Jako infrastrukturę towarzyszącą, należy wykonać przyłącze energetyczne o mocy ok. 10 kW i napięciu 380 V. Inne instalacje są zbędne.

Oferowane urządzenia są fabrycznie nowe i nie są prototypami.

Podstawowe parametry techniczne urządzenia:

Z
bęben:
 • średnica ok. 2 m
 • długość ok. 10 m
 • Z

  rama mocująca bęben: szerokość ok. 2,4 m

  Z

  wysokość kompostera ok. 3,8 m

  Z

  długość kompostera ok. 12 m

  Z

  orientacyjny ciężar: 20 t

  Z

  moc zainstalowana: 10 kW

  Z

  urządzenie wyposażone w silniki, szafę sterowniczą, przetwornik fazowy

  Z

  izolacja termiczna bębna umożliwia pracę na wolnym powietrzu, w każdych warunkach atmosferycznych

  Z

  minimalna długość cyklu kompostowania: 3 doby (proces ciągły załadunek/ wyładunek).
  Biostabilizator wymaga sukcesywnego doładowywania wsadu do bębna (co 2÷3 godziny), z równoczesnym rozładunkiem powstałego produktu

  Z

  wydajność urządzenia: 15 – 20 m3/ cykl produkcyjny materiału wsadowego

  Z

  ilość masy organicznej przetwarzanej przez biostabilizator w skali roku wynosi około 3000 ton/rok i uzależniona jest od jej składu (rodzaju i proporcji użytych materiałów wsadowych) i wilgotności

  Z

  wskaźnik zmniejszenia objętości materiału po procesie kompostowania: do 50%,
  w zależności od rodzaju wsadu

  Zalety urządzenia:

  Podstawową zaletą urządzenia produkowanego przez naszą firmę jest 3-dobowy proces technologiczny. Biostabilizator pracuje w ruchu ciągłym – co kilka godzin doładowuje się wsad i jednocześnie cyklicznie opróżnia się bęben z powstałego kompostu.

  Ponadto:

  • charakteryzuje się małą energochłonnością i niskimi kosztami eksploatacji,
  • jest to urządzenie mobilne,
  • posiada powłokę termoizolacyjną, dzięki czemu może pracować na wolnym powietrzu
  • krótki czas procesu kompostowania umożliwia ciągłą produkcję kompostu lub materiału inertnego
  • konstrukcja urządzenia rozwiązuje problem emisji odorów i powstawania odcieków.

  W komplecie z biostabilizatorem K-16 dostarczamy:

  • biofiltr powietrza
  • pomosty i podpory
  • transporter załadowczy dł. 10,0 m, szer. taśmy 0,5 m, z koszem zasypowym dł. 2,5 m, taśmy progowe. Transporter zaopatrzony w obudowę z blachy stalowej o wys. h=0,5 m ponad taśmy

  transporter wyładowczy dł. 9,0 m, szer. taśmy 0,5 m.

  Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt:

  Robert Kornatowski

  M:  00 48 530 459 453

  E:    r.kornatowski@merittgroup.com

  WhatsApp: 00 48 530 459 453

  SKYPE: robert.kornatowskiwd